Kadına yönelik şiddet dosyası: 6284 ve İstanbul Sözleşmesi

 İstanbul Sözleşmesi tam adıyla Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi  ve 6284 sayılı kanun, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile tekrar toplumun gündeminde.

  6284 ve İstanbul Sözleşmesi uygulandığı takdirde kadına yönelik her türlü şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilecek. Böylece kadının toplumdaki yeri, hakları ve can güvenliği güvence altında olacak .

İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesiyle birlikte kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğundan uluslararası resmi bir kaynakta ilk defa bahsedildi. Kadına yönelik şiddetin aslında erkek egemen toplum yapısının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamayışından kaynaklandığından bahseden sözleşmede, şiddetin sistematik olduğu vurgusuna da yer veriliyor. 

Taraf devletlerin; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve şiddetin var olamayacağı bir toplumsal düzen sağlamak zorunda olduğu İstanbul Sözleşmesinin esasları arasında yer alıyor. Bu düzeni sağlayacak yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması, eğitim kurumları dahil olmak üzere devletin her kurumunda şiddeti önleyecek çalışmalar yapılması için devletler teşvik ediliyor. 

Bu süreç içerisinde devletin koruyamadığı, şiddete maruz bırakılan ya da öldürülen herhangi bir kadın olması halinde İstanbul Sözleşmesi, yargıda emsal kararların verilerek sanıkların hiçbir cezai indirim uygulanmaması konusunda kesin çizgiler çekiyor.

İstanbul Sözleşmesinin devletlerden son talebi ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ve şiddetin var olmadığı bir toplum yapısı oluşturduktan sonra, düzenin nasıl sürdürülebilir bir hale getirileceği hakkında projeler hazırlamalar

6284 sayılı kanun

Türkiye, 6284 sayılı kanunu 2012 yılında İstanbul Sözleşmesinin esaslarını yerine getirmek amacıyla çıkardı. 

Kanunun en dikkat çekici yanlarından bir tanesi kadını mağdur eden, şiddete maruz bırakan, cinsel birlikteliğe zorlamış olan kişinin, mağdur kadın ile olan yakınlık derecesi, tanıyıp tanımaması, resmi ya da gayri resmi bağını göz etmeksizin kadını koruma altına alıyor.

Bununla birlikte dikkat çeken bir diğer madde ise kadının koruma talebinde bulunması halinde bir delil aranmaksızın kadının talebinin onaylanacak olması. Avukat Aylin MERT, şiddet gören kadınların koruma talebi halinde başvurulan kurum tarafından delil aranmasına şu şekilde değiniyor;

Avukat Aylin Mert

‘’6284’e dair en önemli nokta, bir kadın şiddete uğradığını ya da uğrama tehlikesi olduğunu söylüyorsa sorgusuz sualsiz 6284 kapsamında koruma tedbir kararı alınır ve diğer ihtiyaç duyduğu herşey sağlanmak zorundadırfakat uygulama süreci bu şekilde devam etmiyor ne yazık ki. Şiddete delil aranıyor  ve delil olmadan ve detaylı anlatımlar yapılmadan verilen karar, dilekçenin reddi yönünde oluyor ya da kısa süreli kararlar veriliyor.’’

Avukat Aylin Mert

6284’ten yararlanmak isteyen kadınların hakları

6284’ten yararlanmak isteyen kadınlara devlet; sığınak, yakın koruma, adres gizleme ve değiştirme, hakkında şikayette bulunulan kişinin silahı varsa silahına el koydurma, valiliğe başvurarak ekonomik destek alma gibi destekleri sağlamak zorunda.

6284 sayılı kanundan kimler yararlanabilir?

Çocuklar, tek taraflı ısrarlı takip mağdurları, psikolojik şiddet altında olan, hakarete maruz bırakılan, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi olan kadınlar 6284 sayılı kanun maddesinden yararlanabilir.

İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sayılı kanuna aşağıdaki eklentilerden ulaşabilirsiniz.